Ga naar de inhoud

Meer over KidsActive

Hoe zit het allemaal

Meer over KidsActive

KidsActive heeft als doelstelling om activiteiten te organiseren voor kinderen vaak in combinatie met sport. Dit doen wij door het organiseren van vakantietrainingen en het organiseren van Tekpoint Schagen. 

Waarom moet ik hiervoor betalen?

Omdat wij niet werken met vrijwilligers die voor gratis staan te werken. Wij werken met jongeren die wij de kans bieden om werkervaring op te doen. 

Wij zijn geen kinderopvang, maar een stichting die zich inzet om kinderen meer te laten sporten/bewegen. Dit betekent niet dat het gratis aangeboden wordt, wij richten dit zodanig in dat onze exploitatie break-even is en wij door kunnen groeien om van KidsActive een organisatie te bouwen die verder gaat dan alleen kinderen extra sport aan te bieden.

Welke doelstellingen hebben jullie dan?

KidsActive heeft als doelstelling kinderen meer te laten sporten, maar ook om Schagen meer op de kaart te zetten als regionaal sport centrum in de Noordkop.  Maar zo eenvoudig is het allemaal niet. Voordat we daar zijn, zullen wij gerust een paar jaar verder zijn.

Om de doelstelling helder te krijgen moet je je inleven als een topsporter. Iedere topsporter weet, dat je niet beter wordt zonder te trainen. De magische spelregel die vaak gehanteerd wordt is als volgt:

Indien je wilt excelleren in een sport, dien je 10.000 uur getraind te hebben in die sport en aanverwante activiteiten.

Mijn kind zit al op een sport...

Op dit moment worden clubsporten, bijvoorbeeld de voetbal: maximaal 2 x per week 1 uur training gegeven + nog 1 keer per week een wedstrijd op zaterdag. Dit houd in dat jouw kind 3 uur per week begeleid sport. Teams uit de selectie en teams na de O12, trainen 1,5 uur en krijgen daardoor 4 uur per week begeleid sporten. 

Hopelijk speelt jouw kind nog regelmatig buiten met zijn vriendjes/vriendinnetjes, waardoor deze sport uurtjes wekelijke verhoogd worden. Maar wij kunnen gerust stellen dat wij allemaal wel weten dat dit niet in de tientallen uren in de week loopt.

Zijn jullie niet gewoon een BSO?

Sorry een wat? BSO? Nee. Een BSO is een kinderopvang waar je kinderen naar toe gaan om opgevangen te worden. Daar wordt geen actief sportprogramma uitgevoerd. 

KidsActive is een stichting, die sporten bevorderd onder kinderen. KidsActive doet dit in de vorm van het geven van begeleid training geven tijdens de vakanties . Dat er bij deze training ook gelet wordt op de houding van jouw kind, discipline, inzet en vaardigheden. Dit Is iets anders dan de professionele opvangdiensten die een BSO biedt. 

KidsActive werkt samen met de selectietrainers van Schagen United. Deze trainers hebben een CIOS of ALO opleiding of zijn student aan de PABO (universitair of HBO).

Kun je je kind veilig bij ons neerzetten?

Uiteraard! Al onze medewerkers hebben een VOG verklaring en hanteren wij een minimale bezetting waarbij er altijd twee medewerkers aanwezig zijn. Daarnaast gaan wij trainen op het veilige terrein van Sportpark Groenoord. 

In 2020 hebben wij tweemaal grote activiteiten georganiseerd waarbij de Zomertraining 2020 in juli met iedere dag 150 deelnemers en de herfsttraining 2020 met iedere dag 60 deelnemers. Nu corona voorbij is zien wij dat er bij de zomer als de herfstedities nu gemiddeld 35 tot 60 kinderen per dag aanwezig zijn.

Ervaring

Professioneel

Gemotiveerd

meld je aan!

Vooraanmelding